Подрядчылар өчен мәгълүмат

Кабул итү комиссиясе акты формасы

"ТР Баш инвестиция-төзелеш идарәсе" ДКУ белән дәүләт контрактларын, шартнамәләр төзегән генподряд оешмаларына, тәэминатчыларга, генподряд оешмалары белән подряд шартнамәләрен төзегән субподряд оешмаларына зарури:

  1.  ТР Финанс министрлыгының Казначылык департаментында (Казан ш., Уң Болак урамы, 5) шәхси счет ачтырырга

Счет ачтыру өчен документлар исемлеге: Документлар исемлеге

Счет ачтыруга бәйле барлыкка килүче сораулар белән 291-96-02 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә (Маслова Инна Владимировна)

  1. Шәхси счеттан түләүләрне гамәлгә ашыру өчен оешманы "АЦК-Финансы-WEB" системасына тоташтыру турында ТР Финанс министрлыгының Казначылык департаментына (Казан ш., Уң Болак урамы, 5) хат җибәрергә. Программада формалаштырылган һәр заявкага теркәп Түләүченең һәм Түләү алучының салымнарны, пеняларны, штрафларны түләү йөкләмәләрен үтәве турында белешмә (акчаны тоту зарурлыгын раслаучы башка документлардан гайре) юлларга кирәк.

Шәхси счетыннан субподряд оешмасының шәхси счетына түләүләр башкаручы генподряд оешмаларына чыгымнарны түләү заявкаларына теркәп субподряд шартнамәсенең скан аша чыгартылган күчермәсен җибәрергә кирәк.

Хат үрнәге: "АЦК Финансы-WEB" системасына тоташтыру турында хат

Кушымталар:

1 нче кушымта

2 нче кушымта

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International