Оешманың реквизитлары

20043, Казан ш., Лесгафт ур., 29

тел.: (843) 264-80-00

е-mail: gisu.rt@tatar.ru

Реквизитлар:


"Татарстан Республикасы Баш инвестиция-төзелеш идарәсе"
 дәүләт казна учреждениесе (ГКУ "Главинвестстрой РТ")
ИНН/КПП 1654006250/165501001
БИК 049205001
Россия банкының Казан ш. ТР МБ Баш исәп-хисап касса үзәге
Агымдагы счет: ЛБ007130050-ТГИС
ОКОГУ 2300236
ОКАТО 92401367000
ОКВЭД 71.12.2
ОКФС 13
ОКОПФ 20904
ОКОНХ 97400

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International